Extra färdighetsprov för dig som ev missade ditt prov vecka 10.

Dansprov sker tisd v 11 kl 14.30-16.30.
Musik- och teaterprov sker torsdag vecka 11 kl 14-17.

Hör av dig för mer info!

annika@estetiska.se