MUSIK

Johan Junstrand
Slagverk, Ensemble, Dansackompanjemang, Estetisk kommunikation


Agneta Lange 

Sång, Ensemble, Gymnasiearbete

Agnes Darelid
Blås

Simone Trollmo
Stråk

Anna-Karin Hogenäs
Sång, Ensemble

Staffan Sjögren 
Gitarr, Ensemble, Dansackompanjemang, modern/nutida, Estetisk kommunikation


Liselott Almroth
Sång, Ensemble

Magnus Lange
Samordnare Musik
Ensemble, Musikproduktion, Gymnasiearbete

Therese Helgesson 
Piano

Magnus Kjellstrand
Ensembleledning, Gehörs och musiklära, Saxofon

Christofer Elgh
Arrangering och komposition

Jonas Welander 
Bas

DANS


Aesa Ardal

Samordnare Dans
Dansträning, Estetik och skapande, Nutida konst, Modern Nutida dans, Dansimpro, Gymnasiearbete

Johanna Axelsson
Förstelärare
Balett, Danshistoria

Benjamin Brandt
Tjänstledig, Jazz

Helena Bergman
Jazz


Emma Hedlund
Modern Nustida dans, Dansimprovisation, Scenisk produktion

TEATER

Anna Lindholm Rosendahl
Teaterlärare och samordnare för teaterarbetslaget


Charlotta Larsson
Handledning produktion åk3, Scenisk gestaltning 1, 2 och 3
Estetisk kommunikation, Gymnasiearbete

Ulrica Almgård Z
Scenisk gestaltning 3, Handledning produktion åk3
Estetisk kommunikation

Helena Thornqvist
Handledning produktion åk 3, Teaterteori

TEORI


Arthur Shagulian
Matematik

Lisa Sundell
Naturkunskap

Ann-Sofi Högstedt
Svenska, Gymnasiearbete

Elina Lartaud
Tjänstledig, Franska, Historia, Samhällskunskap

Per Rinaldo
Engelska, Ensemble

Ana Lopez
Spanska

Alexander Karlsson
Religionskunskap, Svenska, Idrott och hälsa

Olof Landelius
Historia, Samhällskunskap

Ulrika Asterbom
Samhällskunskap