Skolledning

Rektor
Carina Lepp Persson


Mail: Carina Lepp Persson

08-709 22 71
070-071 90 24‬

 

Biträdande rektor
Arthur Shagulian


Mail: Arthur Shagulian

08-709 22 73

 

Varje människa har rätt att få en god utbildning. Stockholms Estetiska Gymnasium (STEG) har under 20 års tid utbildat gymnasieungdomar inom de teoretiska ämnena, samt inom dans, musik och teater. Elever som har tagit examen från STEG berättar för oss att de har haft stor nytta av kunskaperna från vår skola, vilket har gett dem en god grund för studier på högskola och universitet samt förberett dem väl som samhällsmedborgare.

STEG präglas av värme och omtanke. Så har det alltid varit, och så ska det förbli. Alla vi som arbetar på skolan bryr oss om våra elever och engagerar oss i deras studier och välmående. Elevens bästa står i centrum för oss och vår strävan är att alla våra elever ska lyckas med sin gymnasieexamen. De ska bli högskolebehöriga och lämna gymnasieskolan med nya mål för vidare utbildning samt vägar till fortsatt lycka i livet. För att STEG:s elever ska lyckas med det schemalägger vi alltid den garanterade undervisningstiden i enlighet skollagen.

Oavsett om eleverna kommer att försörja sig på sina färdigheter och kunskaper inom dans, musik och teater, så har de utvecklat sig själva som individer och stärkt sin självkänsla under sina tre år hos oss. De estetiska uttrycken kommer till nytta i livet i olika sammanhang, och eleverna har utvecklat sina förmågor till att samarbeta, att skapa kreativt och att organisera projekt.

Elevdemokrati är en grundsten på STEG. Redan 1998, då skolan omformades från att vara kommunal till friskola, var eleverna i allra högsta grad med i de processer som pågick. Sedan dess har elever erbjudits att vara delaktiga i arbetsgrupper, elevråd, vid anställningsintervjuer, på arbetslagsmöten samt i skolans styrelse. Eleverna berättar vad deras skola behöver göra för att de ska lyckas bäst med sin utbildning, och därför kommer ett elevdemokratiskt förhållningssätt fortsatt att vara centralt på skolan.

Slutligen vill jag understryka att:

*   Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program.
*   På vår skola erbjuds elever att läsa kurser som ger utökad behörighet samt meritpoäng.
*   Vi har höga förväntningar på våra elever och gör allt vi kan för att de ska utvecklas maximalt.
*   Elever på vår skola behöver både studera teori samt öva och repetera sina karaktärsämnen.

Carina Lepp Persson
Rektor