Styrelsen ansvarar tillsammans med rektor för det systematiska kvalitetsarbetet. Analys av resultat, resursfördelning, ekonomi och strategiska satsningar görs för att uppnå och bibehålla en likvärdig utbildning. En viktig grund för skolans kontinuerliga utvecklingsarbete är Skolinspektionens granskningar och rapporter. Skolan har i februari 2020 fått resultatet från höstens Skolenkät som genomfördes bland eleverna i årskurs 2 samt bland den pedagogiska personalen. Här nedan finns den aktuella rapporten att läsa i sin helhet.

Skolenkäten hösten 2019 Stockholms Estetiska Gymnasium (pdf)


Styrelsen i Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för., vald av föreningsstämman 26 maj 2020

Ordinarie ledamöter:
Olof Landelius, ordförande
Johan Ekman
Synnöve Hafdell Eidensjö
Agneta Lange
Margareta Nord
Olivia Björner
Alexander Karlsson


Suppleanter:
Staffan Sjögren
Johanna Axelsson
Sofia Mavroudis
Anna Lindholm Rosendahl


Adjungerade elever:
Kasper Wittboldt
Heidi Jeppesen Bendrik


Valberedning:
Urban Ramstedt
Staffan Sjögren
Kasper Wittboldt