The Dreams and Fears that I have

Projektet fick stöd från Europeiska Unionen inom Erasmus+-programmet.

Ett projekt riktat till unga. En teateruppsättning skapades i samarbete mellan svenska och estniska studenter, som handlade om ungas drömmar och rädslor. Föreställningar skedde i fem olika rum och publiken fick välja vilket rum de skulle besöka. Föreställningarna i rummen avslutades i ett gemensamt nummer, där temat rädslor och drömmar vävdes in i helheten.

Under projektets två år arbetade vi med vår partnerskola Viimsi Gymnasium genom att dela idéer virtuellt, komma överens om föreställningens ramar och detaljer, ge feedback på varandras vision.

I maj 2022 lyckades äntligen 20 elever och 3 lärare från Viimsi Gymnasium besöka oss. Studenterna arbetade intensivt med produktionen, besökte klasser och umgicks under hela veckan. Mötet i Sverige utmynnade i två föreställningar för skolans elever, deras föräldrar, skolpersonal och det närliggande samhället. Totalt besökte 180 personer föreställningarna i Sverige.

Under projektet, och särskilt under mötet i Sverige, utvecklades förståelsen för samarbetslandet, skolan och utbildningssystemet. Såväl likheter som skillnader diskuterades.

Eftersom projektet  drog igång under coronapandemin var kommunikationen mellan eleverna på båda skolorna minimal också på skolnivå. Ämnet för projektet ”The dreams and fears that I have” var väldigt personligt, då ungdomarna delade med sig av vad som hände i deras inre värld eller kamraternas. Därför, förutom att projektet gav en möjlighet att kommunicera på internationell nivå, spelade det en mycket viktig roll i socialiseringen och den ömsesidiga förståelsen för skolkamraterna på den egna skolan.

Sammanfattningsvis kan man säga att projektet var mycket lyckat för att öka samarbete, kreativitet, social förståelse och enhet både inom skolan och mellan skolor och länder.

Röster från besökande publiken (några exempel):

-Föreställningarna var mycket intressanta och fick till och med ditt kroppshår att resa sig.

-Jag hade aldrig sett en sån här show förut, men jag kan säga att jag trivdes riktigt bra!

-Det är så sött att se hur projektet har fört er samman.

Delar av artikel publicerad i Viimsi Teataja