Elevhälsa 

Elevhälsoteamets arbete är främst förebyggande och främjande. Vi arrangerar den årliga Insparken i samarbete med Elevkåren och organiserar en lägerdag för årskurs 1 på hösten som fokuserar på att de nya eleverna ska lära känna varandra. Elevhälsan arbetar på individ-, grupp- och klassnivå systematiskt samt utifrån behov. Alla elever i årskurs 1 har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Livsstil och hälsa står alltid i fokus för Elevhälsan och insatser görs för att utbilda, hjälpa och stötta eleverna. Samarbete och god kommunikation med vårdnadshavare är viktigt i Elevhälsans arbete. Tillsammans når vi bäst resultat och kan förbättra mående alternativt studiesituation. En gång per termin bjuds vårdnadshavare in till en temakväll. Teman för kvällen kan vara; tonårshjärnan, skärmtid och sömn, kost, studieplaner och kursupplägg, studieteknik, psykisk ohälsa bland unga, information om droger och samtyckeslagen med mera. Vi tar tacksamt emot önskemål från vårdnadshavare.

 

Stockholms Estetiska Gymnasium arbetar offensivt mot rökning, alkohol och droger. Vi följer en handlingsplan för detta viktiga arbete. Vi samarbetar med organisationen Unga Drogförebyggare och har en egen förening där elever från vår skola är medlemmar. Vi är med i TV-serien ”Anders och knarket” som TV4 producerade 2019 under ledning av Anders Öfvergård och Hugo Ullberger. Anledningen till att de valde ut vår skola var att vi anlitar droghundar i förebyggande och avskräckande syfte. De önskade följa hundarnas spårarbete, vilket de gör i programmet. Hos oss har hundarna aldrig funnits några droger då de har genomsökt våra lokaler. Vi är glada för det, men är medvetna om att droger beklagligt nog finns att få tag på hur lätt som helst i hela Sverige. Stockholms Estetiska Gymnasium kommer att fortsätta arbetet mot droger genom att arbeta förebyggande och främjande, men även genom att upptäcka och föreslå åtgärder och nödvändig behandling vid behov. Ifall vi upptäcker misstänkt droganvändning kontaktar vi självklart berörda vårdnadshavare omedelbart.

Elevhälsan har mottagning innanför personalingången (glasdörren) på plan 3. Ring på dörrklockan! Telnr: 08-709 22 70

Skolläkare
Johanna Wedar

Kurator
Sanna Krepper

Specialpedagog

Josefin Segerström