Så här går proven till:
Vi har fyra musikinriktningar, Sångare/Musiker, Multimusiker, Singer-songwriter och Musikproduktion. Det som skiljer dessa inriktningar beträffande färdighetsprovet ser du under punkt 4 nedanför.

1. Upprop och information om dagen.

2.
 Ensemblepass.
Du blir placerad i en grupp och börjar med ensembleprov.Instrumentalister (du som söker t ex bas, gitarr, trummor, fiol etc som huvudinstrument) placeras i en grupp som tillsammans spelar en låt. Du behöver inte förbereda någonting. Du kan komma att få spela ett instrument du inte har som huvudinstrument.
Söker du sång som huvudinstrument placeras du i en sångensemble. Där börjar man med uppsjungning, därefter lite olika övningar (stämmor, kanon, improvisation).
I ensembleprovet bedömer vi samspel och spelnivå.

3 Musikquiz

På ett lekfullt sätt får du svara på frågor som handlar om musikens byggstenar (puls, rytm, melodi, harmonik, ackord och form). Passet är till för att du ska få en bild av vad man arbetar med på estetiskt program i kurser som gehörs- och musiklära, estetiskt kommunikation, musikproduktion, arrangering och komposition och ensemble. Quizzet är inte ett test med individuella resultat.

4. Enskilt pass på ditt/dina huvudinstrument. Du spelar/sjunger ett eget valt stycke för en jury. Du väljer att spela det du själv gillar och det du tycker du är bäst på.

Du som söker Multimusiker kommer göra detta prov på båda instrument du söker till.

För Singer-songwriter:
 du sjunger och kompar dig själv på en låt du valt själv. Det kan vara en egen låt men måste inte vara det. Vi ber dig kanske spela/sjunga något mer. Har du sång som huvudinstrument får du göra några härm- och improvisationsövningar. Du får gärna visa oss om du kan spela fler instrument om du vill det.
Vi tittar på hur långt du kommit och vilka möjligheter du skulle ha att följa med i undervisningen.

För Musikproduktion: 
Du måste ha ett huvudinstrument (instrument eller sång) för att söka till inriktningen Musikproduktion. Du sjunger eller spelar ett eget valt stycke på ditt huvudinstrument. Du får visa upp någonting du producerat själv (valfritt musikdataprogram) – ta med ljudfil som du kan spela upp.

Har du sång som huvudinstrument får du göra några härm- och improvisationsövningar.
Du får gärna visa oss om du kan spela fler instrument om du vill det.
Vi tittar på hur långt du kommit och vilka möjligheter du skulle ha att följa med i undervisningen.


5. Intervju/pratstund/fotografering i direkt anknytning till det enskilda provet. Vi frågar dig t.ex om din musikaliska bakgrund, vad du vill med musiken och varför du söker vår skola.

6. Du är klar.

Eftersom spelprovet är enskilt så kan vi inte säga vilken tid på dagen du är klar i förväg. Listor på enskilda prov kommer upp kl 10.00. Hamnar man först på listan för spelprov (vilken görs samma dag) är du klar ca kl 11.
Hamnar du sist kanske du inte är klar förrän ca kl 14-15. Vi bedömer dina resultat från 1 till 20 p.