Så här går proven till:

Vi har fyra musikinriktningar, Sångare/Musiker, Multimusiker,  Singer-songwriter och Musikproduktion. Det som skiljer dessa inriktningar beträffande färdighetsprovet ser du under punkt 2 nedanför.

1. Teoriprov/Ensembleprov. 

Du blir placerad i en grupp kl 09:00 och börjar med antingen teoriprov eller ensembleprov. Om du gör ensembleprovet först kommer du att göra teoriprovet därefter dvs ca kl 09.30.

Teoriprovet innefattar allmän musiklära och gehör. Man får t.ex svara på hur många takter det är innan sången börjar i en låt som spelas upp, lite om notvärden, rytmer, tonnamn mm.

Ensembleprovet (spela tillsammans):
Instrumentalister (du som söker t ex bas, gitarr, trummor, fiol etc som huvudinstrument) samlas i en grupp som tillsammans spelar en låt. Du behöver inte förbereda någonting. Du kan komma att få spela ett instrument du inte har som huvudinstrument.
Söker du sång som huvudinstrument hamnar du i en sångensemble. Där börjar man med uppsjungning, därefter lite olika övningar (stämmor, kanon, improvisation).

I ensembleprovet bedömer vi samspel och spelnivå.

2. Enskilt prov på ditt/dina huvudinstrument. Du spelar/sjunger ett eget valt stycke för en jury. Du väljer att spela det du själv gillar och det du tycker du är bäst på. Du som söker Multimusiker kommer göra detta prov på båda instrument du söker till, dvs två prov.

För Singer-songwriter: du sjunger och kompar dig själv på en låt du valt själv. Det kan vara en egen låt men måste inte vara det.

Vi ber dig kanske spela/sjunga något mer.

Har du sång som huvudinstrument får du göra några härm- och improvisationsövningar.
Du får gärna visa oss om du kan spela fler instrument om du vill det.

Vi tittar på hur långt du kommit och vilka möjligheter du skulle ha att följa med i undervisningen.

För Musikproduktion: Du måste ha ett huvudinstrument (instrument eller sång) för att söka till inriktningen Musikproduktion. Du sjunger eller spelar ett eget valt stycke på ditt huvudinstrument. Du får visa upp någonting du producerat själv (valfritt musikdataprogram) – ta med ljudfil som du kan spela upp.

Har du sång som huvudinstrument får du göra några härm- och improvisationsövningar.
Du får gärna visa oss om du kan spela fler instrument om du vill det.

Vi tittar på hur långt du kommit och vilka möjligheter du skulle ha att följa med i undervisningen.

3. Intervju/pratstund/fotografering i direkt anknytning till det enskilda provet. Vi frågar dig om din musikaliska bakgrund, vad du vill med musiken och varför du söker vår skola.

4. Du är klar.

Eftersom spelprovet är enskilt så kan vi inte säga vilken tid på dagen du är klar i förväg. Listor på enskilda prov kommer upp kl 10.00.
Hamnar man först på listan för spelprov (vilken görs samma dag) är du klar kl 10.15.

Hamnar du sist kanske du inte är klar förrän ca kl 13.

Vi bedömer dina resultat från 1 till 20 p.