Alla kurser är lika viktiga!
Det är vår filosofi.

Oskar Giesecke, fd elev.

Svenska eller sång?
På Stockholms Estetiska Gymnasium lägger vi lika stor tonvikt på alla kurser/ämnen.

Av det enkla skälet att du behöver mer än estetiska ämnen (musik, dans och teater) för att klara dig i fortsättningen. Det finns som bekant ett liv efter gymnasiet.

Du kan därför i åk 3 välja vårt teoripaket ESTET-SAM

Det innebär att du väljer fler teoretiska ämnen och därmed väljer bort vissa estetiska ämnen.
Ämnen som ingår i ESTET-SAM är

Engelska 7
Samhällskunskap 2
Naturkunskap 2
Väljer du ESTET-SAM kan du trots detta fortsättningsvis läsa vissa karaktärsämnen, lite olika beroende på vilken gren du går (teater, dans eller musik).