Hur är stämningen på STEG?

STEG är en liten skola där de flesta känner varandra och där lokalerna är lätta att överblicka. Det märks på den varma stämningen, där var och en tillåts att vara sig själv. Det är en god stämning mellan lärare och elever, familjär men ändå professionell.

Var ligger skolan?

Skolan ligger vid Liljeholmen. Tre minuter från tunnelbanan.

Ger utbildningen högskolebehörighet?

Ja, det estetiska programmet ger högskolebehörighet.

Hur många av lärarna är behöriga?

85% av lärarna är behöriga och har lärarlegitimation.

Hur många klasser och elever är det på skolan?

Varje årskurs har tre klasser och det är en för varje inriktning (dans, musik, teater).

Vilken skolplattform används på skolan? 

SchoolSoft används som skolplattform. 

Finns idrottssal?

Ja, idrottssalen är belägen i direkt anslutning till skolan. I närheten finns också utegym och andra platser för utomhusaktiviteter.

Får man någon teknisk utrustning som elev?

Ja, man får tillgång till en surf- och läsplatta att använda i undervisningen under sina tre år på skolan. Den som köper till ett tangentbord får ett bidrag från skolan för det.

Får eleverna gratis lunch på skolan?
Skolan erbjuder gratis luncher i egen matsal. Där bjuds på flera olika rätter och även vegetariska och veganska alternativ finns samt en salladsbuffé.

Finns det skolbibliotek på skolan? 

Det finns ett bibliotek på skolan där eleverna kan låna kurslitteratur, skönlitteratur och tidskrifter. Eleverna kan även utnyttja det som studieplats.

Finns det platser där det går att studera i lugn och ro?

Förutom biblioteket finns ett flertal grupprum som är tillgängliga för eleverna.

Finns det specialpedagog på skolan?

Vi har en behörig specialpedagog som finns som resurs både i klassrummet och individuellt.

Vad finns det för stödinsatser på skolan?
Vi har digitala läromedel för elever som är i behov av det. Bland annat inläsningstjänst. Vi har studiestöd enskilt och i grupp.

Vilka arbetar i skolans Elevhälsoteam?
Det består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (SYV) och resurslärare.

Hur är teoriundervisningen på STEG?

Vi brukar säga att STEG står på två ben — kunskap och kreativitet. Det innebär att vi tar både de estetiska och de teoretiska delarna av undervisningen på största allvar, men det betyder också att vi vill att teoriundervisningen ska präglas av både kunskap och kreativitet.  Drygt hälften av undervisningstiden är teoretisk, och många av våra elever går vidare till teoretiska utbildningar efter gymnasietiden. Vi tror att den estetiska undervisningen ger våra elever goda insikter för teoretiska högskoleutbildningar, men vi tror också att god teoriundervisning gör våra elever till bättre konstnärer och samhällsmedborgare.

Finns något mer att berätta om teoriundervisningen?

Alla våra elever får behörighet för teoretiska högskolestudier, men den som vill utöka sin behörighet kan välja till fler teorikurser i trean. Det brukar innebära att man läser extrakurserna i en mindre grupp, med andra som också valt teoripaketet. Uppskattat brukar teorigruppens besök i Uppsala på vårterminen vara, men studiebesök och specialföreläsningar äger naturligtvis rum också i andra klasser. Varje år delas två litteraturpriser ut för elevtexter: Steglitsan för svenskspråkiga texter på julavslutningen och The Goldfinch Prize för engelskspråkiga texter på sommaravslutningen. Teorilärarna på STEG ger ut väggtidningen I teorin, som sätter teoriundervisningen i fokus.

Hur är teorilärarna på STEG?

STEG:s lärare är engagerade och kunniga, med hög behörighetsgrad och goda ämneskunskaper. Många teorilärare är kulturintresserade, både som utövare och som publik. STEG är en liten skola där de flesta känner varandra, och det brukar märkas även på stämningen mellan elever och lärare.

Vilka matematikkurser kan du läsa på STEG?

Alla elever läser Ma1b. Alla ges också möjlighet att läsa Ma2b. Ma3b kan läsas som individuellt val vid årskurs 3.

Vem äger Stockholms Estetiska Gymnasium?

Stockholms Estetiska Gymnasium ägs och drivs av en ekonomisk förening, där både personal och elever är medlemmar. Det innebär att den vinst som eventuellt uppstår återinvesteras i skolan och att det är vi som är i skolan varje dag som fattar besluten. Styrelsen fattar de övergripande strategiska besluten.

Räcker mina poäng för att komma in?

Det beror på färdighetsprovet och ditt grundskolebetyg, vilka vägs ihop och har lika stor betydelse. På färdighetsprovet får du mellan 1 och 20 poäng, som multipliceras med 16 och kan ge max 320 poäng. Ditt grundskolebetyg kan ge dig max 340 poäng om du har 17 betyg. Utifrån hur många som söker och deras poäng på färdighetsprovet samt deras grundskolebetyg så avgörs nivån på intagningsgräns. Det går därför inte att veta exakt var gränsen för att bli antagen till skolan kommer att gå.

Vilka individuella val kan man läsa?
Skolan brukar erbjuda följande kurser och minst elva av dem genomförs varje läsår: Bild, Film- och TV-kunskap, Filosofi, Psykologi, Idrott och hälsa 2, Entreprenörskap, Internationella relationer, Naturkunskap 2, Gehörs- och musiklära 2, Dansteknik, Dansorientering, Musikal, Engelska 7, Skrivande, Moderna språk (franska, spanska, tyska), Matematik 2b och 3b.

Hur gör jag om jag vill läsa fler teoretiska ämnen?

Du har från och med årskurs 1 möjlighet att välja teoretiska ämnen istället för estetiska ämnen. Till exempel kan du välja att läsa Moderna språk som Individuellt val. Andra invalskurser som skolan har är t.ex. Matematik 2b och Matematik 3b.
Vi kan utöver detta erbjuda våra elever Teoripaketet i årskurs 3.

Vad är teoripaketet?

I årskurs tre kan eleverna välja teoripaketet “Estet-sam”. Det innehåller Samhällskunskap 2, Naturkunskap 2 och Engelska 7.

Hur gör jag om jag vill byta skola, till STEG?

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolans administration: info@estetiska.se eller 08-709 22 70, om du har funderingar på att byta till oss. Skolan kommer då att undersöka möjligheterna till ett eventuellt skolbyte.

Har skolan bildinriktning?

Nej.