Rutiner för förslag och klagomål
(enligt 4 kap 8§ Skollagen)

Om du som elev har förbättringsförslag eller klagomål angående någonting i skolan: ta upp frågan på ditt klassråd, på ett elevmöte eller arbetslagsmöte. Den eller de lärare som är närvarande eller får rapport från mötet ser då till att förslaget/klagomålet förs vidare till den på skolan som kan ta ansvar för det. Du kan också ta upp det med den som är närmast ansvarig i personalen, till exempel med den lärare som undervisar i kursen där frågan blivit aktuell, eller med din mentor. Den person som får ett sådant förslag eller klagomål tar då upp ett konstruktivt samtal med dig och eventuella andra berörda för att se vilka förändringar som behövs och är möjliga.

Om du som vårdnadshavare har förbättringsförslag eller klagomål angående någonting i skolan: ta upp det med den som är närmast ansvarig i personalen, till exempel med den lärare som undervisar i kursen där frågan blivit aktuell, eller med ditt barns mentor. Den person som får ett sådant förslag eller klagomål tar då upp ett konstruktivt samtal med dig och eventuella andra berörda för att se vilka förändringar som behövs och är möjliga.

Om det av någon anledning är svårt att ta upp ett konstruktivt samtal med den/de närmast berörda i personalen är du välkommen att kontakta expeditionen (08-7092270, info@estetiska.se) eller rektor annika@estetiska.se

Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan och Schoolsoft. Tack för att du bidrar till att förbättra skolan!