2020-03-17

Färdighetsproven fortsätter

Under vecka 12 genomför Stockholms Estetiska Gymnasium färdighetsprov för nior som sökt till skolan till hösten. Dessa kommer att fortsätta, under förutsättning att grundskolorna har öppet.

Från och med onsdag 18 mars kommer STEG att bedriva distansundervisning, i enlighet med regeringens och myndigheternas direktiv. Skolledning och huvudman följer utvecklingen och myndighetsdirektiven noga, och beslutet om fortsatta färdighetsprov kan komma att ändras i ljuset av nya riktlinjer.

Du som kommer till STEG för färdighetsprov blir mottagen av våra professionella lärare. Om du känner dig förkyld eller om du har luftvägsproblem eller influensasymptom ber vi dig stanna hemma. I så fall, meddela oss gärna på adressen info@estetiska.se — dit kan du också höra av dig om du har frågor.