Alla elever som går på Stockholms Estetiska Gymnasium är olycksfallsförsäkrade.

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla elever som är folkbokförda eller går i skolor belägna inom staden. Den gäller för Stockholms Estetiska Gymnasiums elever. Ytterligare information om stadens försäkring, med fullständiga försäkringsvillkor, finns att läsa på

http://www.sterikforsakring.se

Skadeanmälan görs till Crawford & Co AB: sterik.olycksfall@crawco.se