Sök till oss >>

Allt om färdighetsprov och hur det går till att söka till oss!

Särskilda satsningar hos oss:

DEMOKRATIARBETE

  • Då skolan är ett kooperativ satsar vi på en utbildning i elevdemokrati för att medvetandegöra vikten av och uppmuntra elever att delta i styret av skolan
  • Demokratiarbetet och undervisningen generellt syftar också till att göra eleverna aktiva och medvetna samhällsmedborgare

STUDIETEKNIK OCH MOTIVATIONSTRÄNING

  • I början av varje läsår har vi en särskild satsning på att visa på förutsättningarna för utveckling och lärande
  • Vi arbetar med att medvetandegöra vikten av koncentrationsförmåga och begrepp som mindset  (inställning) och grit (uthållighet) samt motivation och målformuleringar
  • Vår speciallärare undervisar i studieteknik

STEGLITSAN, PRIS I LITTERATUR

  • En tävling i skönlitterärt skrivande med en prispeng på 800 kronor
© Copyright - Stockholms Estetiska Gymnasium