Härmed kallas till föreningsstämma för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för.
Stämman kommer att äga rum vid scenen på Stockholms Estetiska Gymnasium tisdagen 26 oktober 2021 med start klockan 14.30.

Stockholms Estetiska Gymnasium ägs och drivs utan vinstintresse av en ekonomisk förening i vilken både elever och personal vid skolan kan vara medlemmar. Vid föreningsstämman väljer medlemmarna styrelse, antar budget och fattar beslut i andra frågor som är viktiga för föreningen. Detta är en unik chans att vara med och fatta demokratiska beslut om vår gemensamma skola och arbetsplats.

Det är också en unik chans att se och höra våra skickliga musiklärare musicera: Före själva stämman bjuder de på konsert.

Stämmohandlingar och valberedningens förslag till styrelseledamöter och andra poster kommer att publiceras på schoolsoft i god tid före stämman och kan skickas på begäran till medlemmar som som inte har Schoolsoft. Maila ordföranden >>

Å styrelsens vägnar,
ordförande Olof Landelius