Styrelsen för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. kallar till extra föreningsstämma. Stämman äger rum på STEG tisdagen 7 december 2021 med start klockan 14.30.

Den extra stämman sammankallas för att ta ställning till styrelsens förslag om ändring av föreningsstadgarna beträffande revisor för föreningen. Den ordinarie föreningsstämman i oktober 2021 röstade enhälligt för förslaget, men för att stadgeändringen ska träda i kraft måste den bekräftas av en andra stämma. Stämman beräknas ta cirka 15 minuter i anspråk.

Dagordning för stämman och styrelsens förslag till stadgeändring finns på Schoolsoft.